تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

آخرین مهلت ثبت و تحویل فرم خوداظهاری 24 تیرماه 98

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، پیرو درخواست مکرر اعضای سازمان و همچنین مدیران دفاتر نمایندگی در خصوص تحویل فرم خواظهاری، اعضایی که در موعد مقرر نتوانسته اند نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری فعالیت حرفه ای و تحویل آن به دفتر نمایندگی شهر محل فعالیت خود اقدام نمایند، تا روز دوشنبه 24 تیرماه 98 می توانند از طریق مراجعه به کارتابل شخصی خود نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند و آن را به صورت حضوری به دفاتر نمایندگی هر شهرستان تحویل دهند.

بدیهی است تاریخ ذکر شده، به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و در صورت عدم تکمیل کاربرگ خوداظهاری، از کارکرد اعضایی که فاقد اطلاعات حرفه ای باشند جلوگیری به عمل می آید.