آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار گردید

02:25109

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، آزمون ورود به حرفه مهندسی در تاریخ 18 و 19 مهرماه 98 برگزار گردید.

حوزه های برگزاری آزمون عبارت از جهاد دانشگاهی استان خوزستان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول 1 بود.

این آزمون در 7 رشته اصلی شهرسازی، معماری، عمران، ترافیک، نقشه برداری، تاسیسات مکانیکی و برق با حضور 6 هزار و 400 نفر از مهندسین در استان خوزستان جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت پایه سه شرکت کردند.

تعداد نفرات شرکت کننده در این دوره نسبت به دوره گذشته 14% رشد داشت که از این تعداد 18% شرکت کنندگان را بانوان و 82%  را آقایان تشکیل می دهند، همچنین تعداد داوطلب مربوط به رشته عمران گرایش نظارت با یک هزار و 694 بیشترین داوطلب و کمترین تعداد داوطلب مربوط به رشته ترافیک با 8 داوطلب می باشد.

در استان خوزستان 70% داوطلبان در حوزه اهواز، 20% در حوزه دزفول و 10% درحوزه خرمشهر در آزمونهای یاد شده شرکت کردند.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25461

442 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.