آمادگی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات بیمه ای به اعضا

کمتر از 30 ثانیه667

مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در مکاتبه ای با نظام مهندسی ساختمان استان ها، از اعلام آمادگی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات بیمه ای به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد.

تصویر مکاتبه فوق در ادامه می آید:

مکاتبه در خصوص آمادگی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات بیمه ای

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=28401

506 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.