ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

کمتر از یک دقیقه54

 پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ابلاغ شد.

از سوی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل طراحی و اجرای “اجزای غیر سازه ای معماری” به عنوان پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ) که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را گذرانده است به شرح فایل پیوست ابلاغ گردید.

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25012

428 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.