اتمام بازسازی ساختمان شماره دو نظام مهندسی ساختمان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، از ابتدای شروع به کار هیات مدیره دوره هفتم، جهت کاهش بار ترافیکی ساختمان شماره یک سازمان، تکمیل بازسازی یکی از ساختمان ها خیابان موحدین غربی و انتقال برخی از واحدها به آن ساختمان در دستور کار قرار گرفت.

در این راستا به اطلاع اعضای سازمان می رساند بازسازی ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به اتمام رسید و از این پس واحدهای گاز، برق، رفاهی، کمیته کنترل نظارت، ژئوتکنیک و ماده 27  در کیانپارس خیابان موحدین غربی در یک ساختمان ادغام و  خدمات را به اعضا ارائه می دهند.