تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

ارتباط نظام مهندسی با فعالان صنعت ساختمان خوزستان بیشتر می شود

بر اساس مصوبه کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذی صلاح) ارتباط نظام مهندسی با فعالان صنعت ساختمان افزایش می یابد. مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نخستین جلسه این کارگروه افزود؛ این مهم در راستای هم افزایی و هماهنگی در بهبود کیفیت ساخت و ساز در شهر اهواز صورت می پذیرد. کمال دویده در خصوص سایر مصوبات اظهار داشت؛ در این جلسه موارد متعدد دیگری نیز به تصویب اعضا رسید که عبارت بودند از :

  1. جهت افزایش آگاهی اجتماعی و اطلاع رسانی های مردمی از منافع اجرای طرح سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) در سطح معابر شهر اهواز امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی انجام شود .
  2. زیر ساختهای لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و اداره راه و شهرسازی استان خوزستان و شهرداری اهواز ایجاد گردند .
  3. با تصویب کارگروه ، آقای مهندس مدنیان بعنوان دبیر کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) انتخاب شدند .

همچنین دومین جلسه این کارگروه موارد دیگری به تصویب رسید که عبارت بودند از :

  1. مقرر گردید جلسه ای با موضوع هماهنگی اهداف کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) با آقای مهندس ابوقداره در مورخ 15/11/92 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی استان خوزستان برگزار گردد .
  2. مقرر گردید آقایان مهندس بخیت و یزدانی مقدم بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل (بخشنامه) نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) چگونگی اجرا و مقدمات را بررسی و تبین و نتایج را به کارگروه جهت تصویب ارائه نمایند .
  3. مقرر گردید آقای مهندس ستارشیخی به منظور ارائه راهکارهای تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی عمومی ، ضمن هماهنگی با روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان ، موارد را بررسی و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه صورت دهند .
  4. مقرر گردید اولین جلسه کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) با معاونت محترم شهرسازی شهرداری اهواز برگزار گردد .
  5. مقرر گردید جهت اطلاع رسانی های عمومی از عملکرد کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذیصلاح) و تشریح موضوع مورد بحث ، جلساتی مطبوعاتی با حضور آقایان مهندس دویده و مدنیان ، با پیگیری و هماهنگی روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ، تشکیل گردد .