ارکان سازمان

هیات مدیره دوره هفتم

کمال دویده

سمت :رییس سازمان
رشته : عمران
پست الکترونیک : Daviide.eng@gmail.com
دویده

اکبر حسنی پور

سمت :نائب رییس اول
رشته :عمران
پست الکترونیک : hassanipour@gmail.com
حسنی پور

منصور بدیعی فر

سمت :نائب رییس دوم
رشته :معماری
پست الکترونیک : m.badieefar@gmail.com
IMG_6679

رضا عصاره

سمت :دبیر هیات رئیسه
رشته :برق
پست الکترونیک :reza_asareh@yahoo.com
عصاره

عبدالعظیم سیدمحمودی

سمت :خزانه دار
رشته : عمران
پست الکترونیک : Azim0067@gmail.com
سیدمحمودی

کیوان بابادی

سمت :عضو هیات مدیره
رشته : عمران
پست الکترونیک : keivan.babadi@yahoo.com
بابادی

منصور براتی فر

سمت :عضو هیات مدیره
رشته : معماری
پست الکترونیک : m_baratifar@yahoo.com
براتی فر

بهنام برومندزاده

سمت :عضو هیات مدیره
رشته : عمران
پست الکترونیک : bm.boroumand@gmail.com
برومندزاده

عبدالرحمن دیناروند

سمت : عضو هیات مدیره
رشته : معماری
پست الکترونیک : ardinarvad@gmail.com
دیناروند

جمال سلامی

سمت : عضو هیئت مدیره
رشته :عمران
پست الکترونیک : –
سلامی1

محمدعلی عبدالله پور

سمت : عضو هیئت مدیره
رشته : برق
پست الکترونیک : abdollahpour487@yahoo.com
عبدالله پور

مهدی علینقی زاده

سمت : عضو هیئت مدیره
رشته : نقشه برداری
پست الکترونیک : abdollahpour487@yahoo.com
علینقی زاده

محسن فلاح

سمت : عضو  هیئت مدیره
رشته : مکانیک
پست الکترونیک : mohsenfallah_53@yahoo.com
فلاح

شورای انتظامی

اسماعیل محمودی

سمت : رییس
رشته : عمران
پست الکترونیک : mahmoudi.ing58@gimel.com

 

 img (5)

شفیع کیانی

سمت : نائب رییس
رشته : عمران
پست الکترونیک : –
img (3)

عبدالرضا شریفی

سمت : عضو
رشته : عمران
پست الکترونیک : –
img (4)

اسحاق مهدی پور بیرگانی

سمت : عضو
IMG-20160814-WA00001

فرزاد فرهادی راد

سمت : عضو حقوق دان
IMG-20160814-WA00001