تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اطلاعیه امور مالیاتی

 

به اطلاع اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان می رساند ارائه خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م، توسط کافی نت مستقردر ساختمان شماره (2) سازمان واقع در کیانپارس خیابان شهید موحدین بشرح ذیل می باشد :
1- پنجشنبه ۹۸/۰۳/۲۳ از ساعت 9 صبح تا 12
2- شنبه ۹۸/۰۳/۲۵ لغایت چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۹ از ساعت 8 صبح تا 13

3- پنجشنبه ۹۸/۰۳/۳۰ و جمعه ۹۸/۰۳/۳۱ از ساعت 9 صبح تا 13

نکات مهم قابل توجه اعضای حقیقی سازمان:
1- برای استفاده از مزایای تبصره ماده 100 ق.م.م می بایست الزاما مالیات عملکرد سال 1396 به مرحله قطعیت رسیده باشد.
2- اعضایی که سال 1397 اولین سال فعالیت آنهاست و یا اینکه فقط در سال 1396 فعالیت نداشته اند الزاما برای فعالیت سال 1397 خود می بایست اظهارنامه مالیاتی ارسال نمایند و مشمول فرم تبصره ماده 100 ق.م.م نمی گردند.
3- اعضایی که فاقد هر گونه پرونده مالیاتی می باشند می بایست به منظور ارسال اظهارنامه مالیاتی در سامانه ثبت نام الکترونیک اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام شماره اقتصادی نمایند.
4- اعضایی که در سال 1397 از بانک مرکزی سکه دریافت نموده اند از مزایای تبصره ماده 100 ق.م.م بهره مند نمی گردند و می بایست برای سال 1397 اظهارنامه مالیاتی ارسال نمایند.
5- اعضایی که برای عملکرد سال 1397 خود اظهارنامه مالیاتی ارسال نموده اند مجددا می توانند به عنوان آخرین اقدام تا پایان مهلت مقرر (۹۸/۰۳/۳۱)نسبت به تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده 100 ق.م.م ( در صورتی که مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م می گردند) اقدام نمایند.