تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اطلاعیه تعاونی مسکن

تمدید مهلت ثبت نام در تعاونی مسکن

با توجه به استقبال خوب اعضا از ثبت نام در تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان خوزستان، بدینوسیله مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۳ تمدید شد.

در اجرای مصوبه شماره ۳ مورخ ۹۳/۰۷/۰۷ هیئت مدیره سازمان، تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (در شرف تأسیس) عضو می پذیرد.

  1. هیأت موسس :

دکتر سیروس رادکیا

مهندس کمال دویده

مهندس عبدالحمید قندریز

مهندس منصور بدیعی فر

حسین رفیعی زاده

  1. شرایط عضویت : متقاضیان عضویت در تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میبایست:

– عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشد.

– دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در یکی از رشته های هفتگانه ساختمان

– حداقل سن برای اعضای متأهل ۲۵ سال و اعضای مجرد ۳۰ سال تمام تا تاریخ ۹۳/۰۸/۳۰ می باشد.

– متقاضی و یا افراد تحت تکفل وی عضو هیچ تعاونی مسکن نبوده و تعاونی های مسکن، مسکن مهر و غیره …، زمین و یا واحد مسکونی دریافت ننموده باشد.

– متقاضی عضویت در تعاونی مسکن و یا افراد تحت تکفل وی فاقد زمین و واحد مسکونی مناسب باشند.

– متقاضیان الزاماً میبایست برای شهر محل سکونت و فعالیت حرفه ای خود در حوزه دفتر نمایندگی در آن عضویت دارند اقدام نمایند.

– متقاضیان می بایست مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) بابت حق عضویت در تعاونی بحساب شماره ۵۲۴۶۴۶۴۶۰۱ بانک ملت بنام سازمان نظام مهندسی واریز و اصل فیش واریزی را بانضمام فرم درخواست به کمیته رفاه تحویل نمایند.

  • پرسنل و کارکنان سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با اخذ موافقت رئیس سازمان یا حسب مورد رئیس دفتر نمایندگی می توانند با رعایت سایر شرایط به عضویت تعاونی درآیند.
  1. تعهدات تعاونی مسکن

– هیأت موسس پس از عضوگیری در اولین جلسه مجمع عمومی که با حضور اعضا و نمایندگان ذیربط برگزار میگردد اساسنامه تعاونی را در مجمع بررسی و پس از تصویب نسبت به انتخاب هیأت مدیره و بازرسان تعاونی بر اساس ضوابط اقدام می نمایند.

– کلیه پرداخت های متقاضیان عضویت در تعاونی (مانند حق عضویت و …) تا تشکیل تعاونی و انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان در حساب سپرده گذاری بنفع اعضا نگهداری و سود سپرده بنام هریک متقاضیان ثبت می گردد.

– در صورت انصراف هر عضو و یا اخراج بدلیل فقدان شرایط عضویت حق عضویت با احتساب سود سپره به متقاضی مسترد می گردد.

– تعاونی متعهد خواهد شد که بر اساس درخواست متقاضیان عضویت در هریک از شهرهای دارای دفاتر نمایندگی و مرکز استان اقدام به تأمین واحدهای مسکونی نماید.

  1. مدراک مورد نیاز:

– تصویر پروانه اشتغال معتبر (پشت و رو)

– تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی (پشت و رو)

– تصویر کارت ملی (پشت و رو)

– تصویر کلیه صفحات شناسنامه و توضیحات

– دو قطعه عکس ۴*۳

– تکمیل فرم درخواست منضم به تعهدنامه

اصل فیش واریزی به مبلغ پنج میلیون ریال بابت عضویت به حساب ۵۲۴۶۴۶۴۶۰۱ بانک ملت بنام نظام مهندسی استان

  1. نحوه ثبت نام :

با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.nezam-khz.ir و دریافت فرم تقاضا نسبت به تکمیل آن اقدام و به همراه سایر مدارک مورد نیاز به کمیته رفاه واقع در اهواز و یا دفاتر نمایندگی حوزه سکونت و فعالیت خود تحویل نمایند.

  1. مهلت ثبت نام :

جهت ثبت نام در تعاونی مسکن (در شرف تأسیس) از روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۴تا روز شنبه مورخ ۹۳/۰۹/۱۵در روزهای اداری و از ساعت ۱۰ الی ۱۴ به کمیته رفاه در اهواز و یا دفاتر نمایندگی حوزه سکونت و فعالیت خود مراجعه نمایند.

پرینت فرم درخواست عضویت

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        کمیته فرهنگی ، ورزشی و

                                                                                                                                                     امور رفاهی