اطلاعیه در خصوص پرداخت حق عضویت

کمتر از یک دقیقه5.7K

نظر به اینکه حق عضویت اعضای سازمان براساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه و به استناد ماده 44 بند ث آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد، به اطلاع می رساند که آخرین مهلت پرداخت حق عضویت اعضا (بدهی عضویت مربوط به سال جاری و سال های گذشته) تا تاریخ 27/اسفندماه/98 می باشد.

در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده 46 بند پ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان امکان سلب عضویت افرادی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند وجود خواهد داشت لذا اعضا می توانند جهت پرداخت حق عضویت از طریق کارتابل شخصی (بصورت آنلاین) در قسمت عضویت و پروانه اشتغال اقدام به تمدید عضویت نمایند.

 

امور عضویت و پروانه اشتغال

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26602

401 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.