تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اطلاعیه

قابل توجه شرکت های حقوقی طراح و مهندسان طراح و مالکین محترم متقاضی خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

در بررسی و کنترل نهایی پروژه های ثبت شده از تاریخ 20/5/98 برای ساختمان های دارای بیشتر از 7 سقف و یا 2000 متر مربع ارائه قرار داد مالک با سازنده ذیصلاح و دارای صلاحیت مطابق قانون و مقررات ملی ساختمان و بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی، که در دفترخانه ثبت اسناد تنظیم گردیده باشد و همچنین فیش پرداخت آنلاین هزینه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمان های مذکور بهمراه سایر مدارک و اسناد مربوطه در مرحله نهایی بررسی الزامی می باشد.