فراخوان تشکیل پرونده قبول شدگان آزمون اردیبهشت ۱۳۹۷

توضیح مهم:

1- ثبت نام در سمینار آموزشی گزارش نویسی فنی با رویکرد حقوقی و انتظامی مورخ 1398/03/30 الزامی است. لینک ثبت نام

2- قبول شدگان صلاحیت اجرا در زمان تشکیل پرونده ارائه گواهینامه آموزشی الزامی است در غیر این صورت جهت ثبت نام به پورتال آموزش مراجعه نمایید.

آدرس پورتال آموزشی: http://amozesh.khzceo.ir

3- مدارک لازم جهت صدور پروانه و صدور صلاحیت جدید را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید.

لینک مدارک لازم جهت صدور پروانه

لینک مدارک لازم جهت صدور صلاحیت جدید