افزایش عوارض امور طراحی و نظارت از ابتدای اردیبشهت ماه ۹۸

کمتر از 30 ثانیه69

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/دیماه/97، به اطلاع کلیه اعضای سازمان میرساند عوارض دریافتی سازمان از بخشهای طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی از تاریخ 1/اردیبهشت ماه/98 به 7/5 درصد افزایش خواهد یافت.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=23986

428 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.