الزام تکمیل فرم خوداظهاری فعالیت حرفه ای سال 98 برای اعضای دفاتر نمایندگی

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد امور دفاتر نمایندگی استان، با هدف انتظام بخشی هرچه بهتر امور مرتبط با بخش های طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی، ضروری است هریک از اعضا متقاضی ارائه خدمات مهندسی در سال 98، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 اردیبهشت 98 نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در کارتابل خدمات مهندسی اقدام نموده و نسخه چاپ شده و نهایی آن را بهمراه مستندات آخرین وضعیت بیمه ای خود به دفاتر نمایندگی شهر محل فعالیت خویش تحویل نمایند.

لازم به ذکر است که تکمیل فرم فوق الاشاره و تحویل آن به منزله ی اعلام آمادگی جهت فعالیت حرفه ای در سال جاری بوده و تاریخ پیش گفته قابل تمدید نمی باشد.