تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

بازرسی دفاتر مهندسی طراحی مرکز استان انجام می شود

با تشکیل کارگروه ای شرایط تمام وقت و پاره وقت بودن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بررسی می شود . به گزارش روبط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و به نقل از مدیر خدمات مهندسی این سازمان ، در کارگروه مذکور که با حضور نماینده دفاتر ثبت اسناد رسمی و بیمه تامین اجتماعی تشکیل شده است ، موضوع فوق الذکر در دستور اصلی کارها قرار گرفته است .

همچنین موظف بودن و یا غیر موظف بودن اعضای دفاتر مهندسی طراحی در خصوص استفاده از ظرفیت های خود در دفتر مهندسی که عضو آن هستند ، مورد بررسی قرار گرفت .

مدیر خدمات مهندسی سازمان با ذکر این مطالب افزود ، همچنین با تشکیل کارگروه بازرسی دفاتر مهندسی و معرفی دبیر کارگروه ، این موضوع بطور جدی دنبال می شود .

کمال دویده با اشاره به تاکید ر رعایت مقررات ملی ساختمان ، از بررسی مجدد فرآیند بررسی و کنترل نقشه خبر داد و گفت ، برای سهولت در امر بررسی نقشه ، نرم افزار چاپ فرم های تعهد نظارت در دست تهیه و طراحی است ، که در اسرع وقت موضوع چاپ فرم موصوف در اختیار مسئولین محترم دفاتر مهندسی قرار خواهد گرفت .

سامانه خدمات مهندسی

دویده به برگزاری سه جلسه پیاپی با موضوع تحلیل امور مرتبط با خدمات مهندسی اشاره و اظهار داشت ، در این جلسات موارد زیادی مطرح و در نهایت مقرر گردید ، دفاتر مهندسی طراحی ، جهت انجام امور طراحی ، از ظرفیت مهندسان عضو خود استفاده نمایند .

همچنین مصوب شده است ، جهت سهولت در پرداخت حق السهم سازمان ، حق الزحمه های نظارت و … درگاه خرید و پرداخت اینترنتی جهت حسابهای سازمان تهیه و برای استفاده اعضاء محترم راه اندازی گردد .

مدیر خدمات مهندسی همچنین با اشاره به بررسی شکایات مطروحه در خصوص سیستم توزیع نظارت گفت : با بررسی های به عمل آمده و پیرو درخواست برخی از اعضا و مسئولین محترم دفاتر ، ساعات فعالیت سامانه توزیع نظارت ، از ۱۲ الی ۱۴ به ۱۵ لغایت ۲۰ تغییر یافت ، تا اعضاء محترم بتوانند در ساعات اداری بهتر به انجام امور سازمانی و پیگیری موضوعات مالی خود بپردازند .

IMG_0822

وی افزود ، مقرر شده است یک کاربرگ واحد به منظور رعایت وحد رویه جهت ثبت و بررسی نقشه های دفاتر مهندسی تهیه و پس از نهایی و تایید شدن ، در اختیار ایشان قرار گیرد .

واحد خدمات مهندسی