اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 12/اسفندماه/97

1- انتخاب طرح معماری ساختمان کوی پیروزی (از میان طرح های منتخب مسابقات معماری در دوره چهارم)

2- گزارش رئیس سازمان از امضا تفاهم نامه صدور خدمات مهندسی به کشور عراق و تعیین مدیر دفتر نمایندگی آبادان بعنوان نماینده سازمان در تفاهم نامه

3- امضا تفاهم نامه با شرکت های رفاه ایرانیان و شهر خرید به منظور استفاه از شرایط تخفیف ویژه اعضا

4- امضا تفاهم نامه با بانک رسالت جهت بهره مندی اعضا از تسهیلات

5- امضا تفاهم نامه با هتل ها در مشهد و ماسال

6- برنامه ریزی سفر درون استانی برای اعضا به همراه خانواده جمعاً برای 200 نفر