اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 19/اسفندماه/97

کمتر از 30 ثانیه616

* تقویم تشکیل جلسات هیات مدیره در 6 ماهه اول سال 98

* ماموریت به کمیته رفاه جهت بررسی و محاسبه سرانه خدمات رفاهی براساس شاخص های موثر

* ماموریت به کمیته استخدام و نمایندگان هیات مدیره جهت تدوین شرح وظایف، آیین نامه انضباطی، قراردادها و فرم های نظرسنجی پرسنل

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=24236

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.