اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (5/مردادماه/99)

کمتر از 30 ثانیه132

 

* ارتقا سیستم تلفن مرکزی و شبکه آن به منظور بهبود و تسهیل ارتباط اعضا سازمان (VOIP)

* تایید مصوبه کمیسیون معاملات در خصوص مناقصه تهیه بتن برای پروژه ساختمان کوی پیروزی

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=28367

486 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.