تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 03/شهریور/98

 

* گزارش رئیس سازمان از نتیجه حسابرسی تامین اجتماعی از سازمان استان

* بررسی و تصویب گزارش کمیته انضباطی سازمان در خصوص ترک کار یک نفر از کارمندان

* گزارش رئیس سازمان از اجرای بکارگیری مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن و ساختمان در شورای فنی استان

* بررسی و تصویب پیشنهاد کمیته استخدام در خصوص جذب یک نیروی قراردادی جهت واحد خدمات مهندسی اهواز

* مقرر شد پیش نویس دستورالعمل طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان بمنظور اصلاحات و تایید مجدد به گروه تخصصی مکانیک ارجاع و سپس در هیات مدیره مطرح گردد.