اهم مصوبات جلسه 05/خرداد/98

کمتر از 30 ثانیه886

 

* گزارش کمیته آموزش از سامانه متمرکز خدمات آموزش استان و برنامه ریزی جهت نیازسنجی آموزشی

* بکارگیری مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن و ساختمان و ارائه پیشنهاد اجرایی شدن آن برای ساختمان های 1500 مترمربع و بیشتر و یا هشت سقف به بالا به هیات چهار نفره

*  صدور شناسنامه فنی ملکی توسط سازمان نظام مهندسی برابر ضوابط

*  ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان براساس ضوابط و مقررات برای ساختمان هایی که توسط سازنده دارای صلاحیت ساخته شود

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25418

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.