تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 07/مهرماه/98

 

* برنامه و تقویم جلسات هیات مدیره در شش ماهه دوم سال

* گزارش رئیس سازمان از وضعیت ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی و روند اقدامات آن تا کنون

* گزارش مهندس بدیعی فر از تعداد ثبت نام شدگان انتخابات گروه های تخصصی و اشاره به اینکه فقط تعداد ثبت نام شدگان اولیه گروه مکانیک حد نصاب لازم را کسب نموده است.

* تصویب تشکیل کمیسیون های تخصصی در گروه هایی که نصاب لازم را کسب ننموده اند.

* مصوب گردید باقیمانده کمک های جمع آوری شده به سیل زدگان جهت تکمیل ساختمان های آسیب دیده اختصاص یابد.

* گزارش رئیس سازمان از نظرسنجی های بعمل آمده از واحدهای مختلف سازمان

* گزارش رئیس سازمان از آمارگیری سیستم TICKETING و میانگین زمان پاسخ دهی و اختصاص پاداش به واحدها با توجه به عملکرد و پاسخگویی دقیق تر و سریعتر.