تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 10/شهریور/98

 

* تصویب پرداخت 50% هزینه های بیمه تکمیلی درمان پرسنل از سوی سازمان به منظور رفاه حال کارمندان

* تعیین حق الزحمه ماموریت کارشناسان عضو نظام مهندسی و ضوابط و دستورالعمل ماموریت

* تعیین چگونگی اخذ ضمانت از پرسنل با توجه به مسئولیت آن ها