اهم مصوبات جلسه 16/تیرماه/98

کمتر از 30 ثانیه180

 

* تصویب تمدید مجوز آموزشگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به نام جوار

* تصویب تفاهم نامه با بانک تجارت و انتقال حساب های واسط مهندسین و سازمان به این بانک

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25426

482 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.