تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 21/مهرماه/98

* گزارش مهندس کمال دویده (ریاست)  از اطلاعیه درج شده در سایت سازمان در رابطه با دریافت پیشنهادات اعضا در خصوص پیش بینی بودجه سال 99 .

* بررسی و امضا تراز و صورت های مالی سال 97 سازمان توسط هیات مدیره

* بحث و بررسی پیرامون ردیف های درآمدی و هزینه ای بودجه پیشنهادی سال 99 سازمان

* موظف شدن کمیته خدمات مهندسی سازمان با مسئولیت مهندس کیوان بابادی (نماینده هیات مدیره) به منظور بررسی روند جاری ارجاع نظارت و اصلاحات پیشنهادی بخشنامه جدید معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه ارجاع کشوری، طول دوره و مدت تعهد نظارت و قراردادهای نظارت ناظرین و گزارش به هیات مدیره.