اهم مصوبات جلسه 22/اردیبهشت/98

کمتر از 30 ثانیه243

 

*  تصویب افتتاح حساب های واسط اعضا جهت واریز مبالغ نظارت آن ها با استان با حق برداشت و تایید سازمان براساس گزارش مرحله ای

*  بررسی فضاهای پیشنهادی طراح پروژه کوی پیروزی و اعلام نتیجه طی هفته آینده توسط کمیته ساختمان

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25416

487 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.