اهم مصوبات جلسه 26/خردادماه/98

کمتر از 30 ثانیه92

 

* تصویب عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان با بیمه البرز به علت استنکاف بیمه سامان از عقد قرارداد و عدم اجرای تعهدات خود

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25422

506 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.