تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 28/مهرماه/98

* بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد تعرفه سال 99 براساس ابلاغیه جدید وزارت راه وشهرسازی و محاسبه هزینه ساخت ، جهت ارائه به هیات چهارنفره استان
* بحث، بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سال 99 سازمان توسط هیات مدیره جهت ارائه در مجمع عادی سالیانه.