تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه 31/شهریور/98

 

* گزارش رئیس سازمان از تشکیل جلسات بررسی و کنترل نما با حضور نمایندگان شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه و تعیین سازمان استان بعنوان دبیر اجرایی کمیته

*  بحث و بررسی و تایید پیشنهاد گروه تخصصی معماری در خصوص حق الزحمه های بررسی نما