اهم مصوبات جلسه 31/شهریور/98

کمتر از 30 ثانیه99

 

* گزارش رئیس سازمان از تشکیل جلسات بررسی و کنترل نما با حضور نمایندگان شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و دانشگاه و تعیین سازمان استان بعنوان دبیر اجرایی کمیته

*  بحث و بررسی و تایید پیشنهاد گروه تخصصی معماری در خصوص حق الزحمه های بررسی نما

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25440

401 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.