تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات هیات مدیره 18/فروردین/98

* تشکیل کمیته سوانح و بلایای طبیعی (بحران) سازمان براساس ماده ی 15 قانون و 73 آیین نامه

* تصمیم در خصوص چگونگی جمع آوری کمک های مردمی ، اعضا نظام مهندسی سازمان استان و نظام مهندسی سایر استان ها با هماهنگی دستگاه های ذیربط