تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات هیات مدیره 25/فروردین/98

* تصویب کلیات سرانه رفاهی و جزییات بودجه بندی آن در چهارچوب بودجه مصوب مجمع سال 97

* تصمیم گیری در خصوص قراردادهای پرسنلی در سال 98