اهم مصوبات هیات مدیره 8/اردیبهشت/98

کمتر از 30 ثانیه222

* اصلاح ساختار شکست تعرفه بین رشته ها و امور هماهنگی مربوطه

* تصمیم گیری در خصوص قرارداد طراحی ساختمان کوی پیروزی

* تعرفه پیشنهادی بازرسی انشعابات گاز در سال 97

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=24244

482 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.