تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات هیات مدیره 8/اردیبهشت/98

* اصلاح ساختار شکست تعرفه بین رشته ها و امور هماهنگی مربوطه

* تصمیم گیری در خصوص قرارداد طراحی ساختمان کوی پیروزی

* تعرفه پیشنهادی بازرسی انشعابات گاز در سال 97