تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 14 بهمن ماه 97

1- تعیین هیات اجرایی و مدیران دفاتر نمایندگی استان
2- تشکیل کارگروه صدور خدمات مهندسی استان
3- تعیین شاخص های ارزشیابی پرسنل سازمان
4- تعیین سیاست ها و برنامه های رفاهی سازمان