تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

تحول در خدمات آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

 

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در راستای ارتقا خدمات آموزشی و دسترسی آسان اعضا سازمان به برنامه ریزی دوره های آموزشی با توجه به پراکندگی مراکز آموزشی طرف قرارداد در سطح استان،  اقدام به ایجاد پرتال آموزشی با رویکرد اعلام تقویم آموزشی و ثبت نام با همکاری مراکز آموزشی نمود.

مزایای طرح پرتال آموزش:

  • نظارت مستمر بر روند اجرایی دوره آموزشی
  • اطلاع رسانی و آگاهی از برنامه ریزی دوره آموزشی و تقویم دوره
  • تصمیم آگاهانه مبنی بر شرکت در دوره آموزشی با توجه به زمان و علاقه متقاضی
  • کاهش ترد اعضا به مراکز آموزشی به منظور ثبت نام و اطلاع از برنامه دوره آموزشی
  • ایجاد ساختار آسان از ثبت نام تا برگزاری دوره آموزشی