تشکیل کمیته داوری استان به منظور بررسی اختلافات فنی مهندسان ناظر ، کارفرمایان و مجریان پروژه های ساختمانی

01:49267

بر اساس تصمیم هیات رییسه سازمان و بر اساس بند ۱۱ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۶ از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نسبت به تشکیل کمیته ای به نام کمیته داوری جهت انجام موارد ذکر شده در ذیل اقدام نموده است.

اعضای کمیته داوری عبارتند از :
• مهندس پیمان رحمتی نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان
• مهندس محمد گنجوی نماینده سازمان نظام مهندسی استان
• مهندس امیر علیخانی نماینده سازمان نظام مهندسی و دبیر کمیته داوری استان

• رییس یا نماینده یکی از گروه‌های تخصصی که به تناسب موضوع در جلسات حضور خواهند یافت

موارد قابل طرح در کمیته داوری نظام مهندسی ساختمان بشرح ذیل خواهند بود :
• مواردی که شامل بندهای موجود در ماده ۱۶ از فصل چهارم پیوست های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد.
• مواردی که طرفین داوری توسط سازمان را پذیرفته باشند.
• مواردی که در قرارداد ذکر شده باشد و اختلافات از طریق داوری سازمان قابل حل و فصل باشد. به عنوان مثال قرارداد نظارت ، طراحی ، اجرا و …
• برای مطرح نمودن اختلافات فی مابین مهندسین ناظر ، فی مابین مهندس ناظر و مهندس مجری و فی مابین مهندس ناظر و مالک
• رفع اختلاف نظر بین سایر ناظران و مجری مطابق بند ۱۶-۴ مبحث دوم

مسئوليت کمیته داوری بدین صورت خواهد بود :
• مسئوليت پاسخگویی به ارباب رجوع ، دعوت و برگزاری جلسه داوری به عهده کارشناس ومدیر امور کارشناسی و داوری می باشد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت در کمیته داوری باید بشرح زیر باشد :
درخواست متقاضی کپی قرارداد فیمابین (نظارت ، اجرا و..)
کپی پروانه ساختمان مدارک شناسایی مالک و وکیل و یا مجری و ناظر و وکالتنامه
کپی سند مالکیت گواهی عدم خلاف (در صورت وجود)
اسناد مالی طرفین گزارشات مرحله ای
گزارش کارشناس ماده ۲۷(درصورت وجود)

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=23577

487 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.