تعهدات بیمه تکمیلی درمان البرز

کمتر از 30 ثانیه209

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از امور رفاهی، تعهدات بیمه درمان تکمیلی مهندسین با بیمه البرز جهت اطلاع در ذیل می آید:

تعهدات بیمه درمان تکمیلی

ضمناً، نماینده بیمه البرز همه روزه از ساعت 8:30 الی 12:30 جهت تحویل مدارک پزشکی در ساختمان شماره 2 واقع در خیابان موحدین غربی حضور دارد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25177

401 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.