ثبت پروژه در سامانه استانی خدمات مهندسی تا مورخه 28 اسفندماه سال جاری (98) مقدور می باشد

02:27923

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و به نقل از واحد خدمات مهندسی ، بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان ، هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری و همچنین با هدف جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر بیماری اخیر (کرونا) تصمیمات ذیل در حوزه یاد شده اتخاذ شده اند. لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعضای سازمان اعلام می گردد.

1. بر اساس تصمیمات اخذ شده برای شهر اهواز ، ثبت کار در سامانه خدمات مهندسی با تعرفه جاری (97) تا مورخه 28 اسفندماه سال جاری (98) مقدور می باشد.
2. از این پس (تاریخ 11 اسفند ماه 98) تا مورخه 17 فروردین 99 ارجاع نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت نخواهد گرفت.
3. بهره برداری از سامانه استانی خدمات مهندسی پس از 28 اسفند ماه 98 ، جهت ثبت پروژه های ساختمانی و … از تاریخ 16 فروردین ماه سال 99 برای مهندسان طراح ، دفاتر مهندسی و شرکت های حقوقی میسر خواهد بود.
4. حسب هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری اهواز ، مالکین و متقاضیان می توانند پس از ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی و اخذ تاییدیه های معماری و شهرسازی جهت محاسبه عوارض و … به این مرجع مراجعه نمایند.
5. دفاتر مهندسی یا شرکت های حقوقی طراح که برای پروژه های آن ها تا تاریخ 11 اسفند ماه 98 و از طریق سامانه ارجاع نظارت معرفی ناظر صورت گرفته است ، می توانند روز دوشنبه 19 اسفندماه سال جاری از ساعت 15 لغایت 16 به محل سازمان مراجعه و نسبت به تحویل اسناد فنی پروژه خود ( نقشه و .. باید در یک کاور مجزا قرار گیرد و نام دفتر یا شرکت طراح روی آن قید شود ) اقدام نمایند . نقشه های مورد اشاره از جانب کارمند بخش خدمات مهندسی دریافت و در روز چهارشنبه 98/12/21 ، پس از انجام بررسی پایانی ، مجدد به ایشان عودت و تحویل خواهد شد.
6. تمامی پروژه هایی که پس از تاریخ 28 اسفندماه 98 در سامانه ثبت شوند ، با نرخ جدید تعرفه خدمات مهندسی محاسبه خواهند شد.
7. تنها پروژه هایی با تعرفه 97 مورد پذیرش و رسیدگی قرار خواهند گرفت که :
الف. ثبت و تکمیل اطلاعات آن ها تا قبل از 28 اسفندماه 98 باشد.
ب. دفتر و یا شرکت عهده دار مسئولیت طراحی ، نسبت به پرداخت عوارض طراحی ( سهم سازمان ) و حق بیمه از طریق درگاه پرداخت های آنلاین سازمان قبل از تاریخ 28/12/98 اقدام نموده باشد.
ج. کسر ظرفیت از مهندسان طراح پروژه صورت گرفته باشد . (در صورت عدم تکمیل لیست مهندسان طراح ، سازمان مسئولیتی در قبال تعیین طراح نخواهد داشت )
بدیهی است دفاتری که دارای پروژه هایی با مشخصات فوق باشند ، مجازند تا مورخه 15 اردیبهشت ماه 99 نسبت به توزیع نظارت ، تعیین ناظرین و انجام امور بررسی پایانی نقشه های خود و خروج آن ها از سازمان اقدام نمایند.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26645

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.