ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی تنها تا 10 اسفندماه

کمتر از 30 ثانیه637

به منظور انتظام بخشی به عملکرد گروه بررسی نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به اطلاع می رساند ثبت پروژه (کار جدید) در سامانه خدمات مهندسی تنها تا تاریخ 10 اسفندماه سال جاری مقدور می باشد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26595

401 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.