ثبت پروژه در سامانه خدمات مهندسی تنها تا 10 اسفندماه

کمتر از 30 ثانیه590

به منظور انتظام بخشی به عملکرد گروه بررسی نقشه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به اطلاع می رساند ثبت پروژه (کار جدید) در سامانه خدمات مهندسی تنها تا تاریخ 10 اسفندماه سال جاری مقدور می باشد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26595

396 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.