جلسه ویرایش شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی برگزار شد

کمتر از یک دقیقه123

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جلسه ویرایش شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی در ساختمان با حضور نمایندگان هیات مدیره، نمایندگان گروه های تخصصی چهار گروه ساختمانی مکانیک، برق، سازه و معماری، همچنین معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کلانشهر اهواز و کارشناسان ارشد آن برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص تغییرات شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی در ساختمان ها بحث و تبادل نظر شد.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25200

487 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.