تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

جلسه ویرایش شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جلسه ویرایش شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی در ساختمان با حضور نمایندگان هیات مدیره، نمایندگان گروه های تخصصی چهار گروه ساختمانی مکانیک، برق، سازه و معماری، همچنین معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کلانشهر اهواز و کارشناسان ارشد آن برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص تغییرات شیوه نامه دستورالعمل طراحی آتش نشانی در ساختمان ها بحث و تبادل نظر شد.