تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

دبیرخانه طرح سازندگان مسکن در نظام مهندسی خوزستان تشکیل می شود

سومین کارگروه سازندگان مسکن در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تشکیل گردید در ابتدای جلسه گزارش مبسوطی توسط آقای مهندس دویده ، عضو هیئت مدیره و مدیریت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی به اعضای حاضر در جلسه ارائه شد که ضمن آن کارهای انجام شده قبلی و افق آینده موضوع طرح سازندگان مسکن تشریح گردید.

سپس اقای مهندس ابوقداره ، رئیس بخش مسکن اداره راه و شهرسازی استان خوزستان ، نظرات تکمیلی و کارشناسی سازمان متبوع خود را بیان نمود.

در ادامه آقای مهندس مدنیان ، دبیر جلسه در خصوص لزوم حمایت همه جانبه اداره راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری اهواز در راستای موفقیت موضوع جلسه مطالبی بیان و آن را امری ضروری دانست .

در نهایت، موارد ذیل بررسی و مورد تصویب اعضاء حاضر قرار گرفت :

  1. تشکیل دبیرخانه طرح سازندگان مسکن (مجریان ذی صلاح) در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، جهت بررسی و تنظیم مستندات و پرونده های متقاضیان طرح موصوف مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت .
  2. مقرر گردید کمیته ای اصلی متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی ، اداره راه و شهرسازی و شهردارد اهواز به منظور تصویب نهایی موضوعات پیشنهادی کارگروه طرح تشکیل شود .
  3. مقرر گردید فراخوانی عمومی جهت ثبت نام متقاضیان حقوقی و انبوه ساز از طریق سایت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان صورت پذیرد .