تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

دومین جلسه بررسی تعرفه خدمات مهندسی سال 98 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دومین جلسه بررسی تعرفه خدمات مهندسی سال 98 در روز دوشنبه 13 آبانماه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، اعضای هیات رئیسه و معاونت بازآفرینی شهری و کارشناسان ذیربط اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در دفتر معاونت بازآفرینی برگزار شد.

در این جلسه  در خصوص  تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسـي سـاختمان در بخـش طراحـي و نظـارت در سال 98 با توجه به ماده 17 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان بحث و تبادل نظر شد و مواردی که می توان براساس آن حق الزحمه خدمات مهندسی را تعیین کرد مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

همچنین در خصوص ماده 35 مقررات ملی ساختمان و هماهنگی با کمیته کنترل نظارت که براساس آن موضوع تخلفات ساختمانی تا رفع نقص از طریق اداره کل راه وشهرسازی پیگیری و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد، در این جلسه مطرح گردید.