رفع مشکل بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی

کمتر از یک دقیقه5.6K

مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در مکاتبه ای با روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها از توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع مشکل بیمه تأمین اجتماعی اعضای سازمان خبر داد.

در این مکاتبه آمده است:

پیرو مکاتبات پیشین، پیگیری های مکرر و صدور دستور اداری به شماره 500099/626 مورخ 1399/05/25سازمان تامین اجتماعی، از تاریخ 1399/05/27  مفاد بخشنامه 670/1 (پیوست) با موضوع بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمامی سازمان های تامین اجتماعی کشور قابل اجرا می باشد.

بخشنامه شماره 670/1 امور بیمه شدگان

بخشنامه 670 فنی

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=28332

486 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.