سمینار مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در اهواز و دزفول برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان،با آغاز الزام اجرایی شدن مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1395 ، واحد آموزش و ترویج، سمینار آموزشی طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان را ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال در رشته برق و معماری در شهرهای اهواز و دزفول برگزار کرد.

این سمینار  در اهواز در روز پنجشنبه 16 اسفندماه 97 با تدریس دکتر علی اصغر امینی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید چمران و با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد.

همچنین سمینار آموزشی مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در دزفول ویژه اعضای شهرهای دزفول و اندیمشک نیز با تدریس مدرس مذکور در روز جمعه 17 اسفندماه برگزار شد.