تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

شرکت در مجمع عمومی عادی سازمان مستلزم ارائه کارت عضویت معتبر است

 

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در تاریخ 23 آبان ماه 98 و در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در 8 آذرماه 98 برگزار می گردد- ارائه کارت عضویت معتبر جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه الزامی است.

اعضا می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/آبانماه/98  به منظور معتبر نمودن کارت عضویت خود با مراجعه به کارتابل شخصی از قسمت عضویت و پروانه اشتغال اقدام نمایند.