عدم اخذ تمهیدات فنی لازم در خصوص تفکیک شناژهای مشترک، از صدور پروانه ساختمانی جلوگیری می کند

کمتر از 30 ثانیه43

براساس مکاتبه مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان  با شهردار کلانشهر اهواز بر در نظر گرفتن تمهیدات فنی لازم برای تفکیک شناژ مشترک توسط طراحان، تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

با عنایت به شکایات متعدد دریافت شده ، مقتضی است دستور فرمایید در پروژه هایی که زمین آن ها دارای شناژ مشترک با همسایه می باشد، در صورت عدم در نظرگرفتن تمهیدات فنی لازم برای تفکیک شناز مشترک توسط طراحان، از صدور پروانه ساختمانی آن ها جلوگیری به عمل آید.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26131

386 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.