عملکرد شماره سه هیات مدیره دوره هفتم

کمتر از 30 ثانیه17

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، گزارش عملکرد شماره سه هیات مدیره دوره هفتم (تیرماه لغایت شهریور ماه 98) به دستور ریاست منتشر شد.

 

عملکرد شماره سه هیات مدیره دوره هفتم

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25344

386 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.