فراخوان دعوت از شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت جوش

کمتر از 30 ثانیه114

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با توجه به عدم وجود شرکت های آزمایشگاهی دارای صلاحیت جوش در استان، از شرکت های مهندسین مشاور که صلاحیت انجام آزمایش های جوش را از سازمان برنامه و بودجه دارند دعوت بعمل می آید، جهت همکاری با نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رزومه کاری و مدارک خود را به این سازمان تحویل نمایند.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25468

442 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.