تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

فراخوان نظرسنجی از اعضا در خصوص سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با هدف بهره مندی از نظرات اعضای سازمان و در راستای بهینه سازی شرایط حاکم بر فرآیندهای سازمانی برنامه نظرسنجی ادواری از اعضادر خصوص روند کار و پرسنل سازمان تدوین شده است که از طریق کارتابل خدمات مهندسی در دسترس است.

جهت اعلام نظرات خود می توانید به کارتابل مراجعه و سازمان را از دیدگاه های خود بهره نمایید.

 

برنامه زمانبندی نظرسنجی

14/اردیبهشت/98 الی 17/اردیبهشت/98           برنامه فناوری اطلاعات

17/اردیبهشت/98 الی 19/اردیبهشت/98            واحد عضویت و پروانه اشتغال

21/اردیبهشت/98 الی 24/اردیبهشت/98            واحد خدمات مهندسی

24/اردیبهشت/98 الی 26/اردیبهشت/98            واحد آموزش و پژوهش

28/اردیبهشت/98 الی 31/اردیبهشت/98            دفاتر نمایندگی

31/اردیبهشت/98 الی 02/خرداد/98                 واحد مالی

04/ خرداد/9 الی 07/ خرداد/98                      واحد دبیرخانه مرکزی

07/ خرداد/98 الی 09/ خرداد/98                    واحد روابط عمومی

11/ خرداد/98 الی 14/خرداد/98                     واحد تاسیسات

14/ خرداد/98 الی 16/ خرداد/98                     واحد اداری

18/ خرداد/98 الی 21 خرداد/98                     واحد رفاهی

21/ خرداد/98 الی 23/ خرداد/98                    کمیته کنترل نظارت

25/ خرداد/98 الی 28/ خرداد/98                    ژئوتکنیک