مهندسان محترم ناظر رشته برق : دریافت و بررسی اصل گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور مورد تایید اداره کل استاندارد الزامیست

کمتر از 30 ثانیه871

 

به اطلاع می رساند با هدف جلوگیری از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که فاقد گواهیی تایید آسانسور می باشند ، مقتضی است مهندسان ناظر تاسیسات برقی ساختمان پس از ارائه اصل گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور نصب شده با هولوگرام و مهر برجسته از اداره کل استاندارد استان خوزستان از سوی مالک یا سازنده ، مبادرت به تایید و امضای فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانی برای دارای ساختمان های دارای آسانسور برقی نمایند.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26492

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.