مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

01:002126

بدینوسیله از کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان که دارای عضویت معتبر می باشند جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)که در

روز پنجشنبه مورخ23/آبان ماه/98 راس ساعت 10/00 صبح

در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان واقع در اهواز- کیانپارس- خیابان 12 غربی برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:
√ استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
√ بررسی و تصویب ترازنامه سال 97
√ ارائه گزارش بازرسان
√ اتخاذ تصمیم در خصوص بند “ج” ماده ی 57
√ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا حقیقی و حقوقی
√ تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان مطابق ماده ی 37 قانون و سایر مقررات لازم الاجرا
√ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
√ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی خوزستان

در صورت عدم حصول حد نصاب لازم در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول،
مجمع عمومی (نوبت دوم) در روز جمعه مورخ 08/آذرماه/98 راس ساعت 9/00 صبح
در محل تالار مهر به آدرس اهواز- بلوار لشکر برگزار می گردد.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25414

442 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.