مصوبات جلسات سوم تا پنجم مدیریت خدمات مهندسی با نمایندگان منتخب دفاتر مهندسی طراحی

پیرو برگزاری جلسات ساماندهی امور دفاتر مهندسی و چالش های خدمات مهندسی، با حضور مدیریت خدمات مهندسی و نمایندگان منتحب دفاتر، مسایل جاری و مشکلات دفاتر بررسی و در نهایت موارد زیر به تصویب اعضا رسید:

  1. مصوب گردید موضوع بررسی شرایط تمام وقت و پاره وقت بودن اعضاء با تشکیل کارگروهی به همین منظور با حضور نمایندگان دفاتر ثبت و اسناد رسمی استان و بیمه تامین اجتماعی صورت پذیرد . ( اعضاء کارگروه : دویده . کرمی . شریفی )
  2. مصوب گردید آغاز بازرسی از دفاتر مهندسی شهر اهواز جهت بررسی تطابق آن ها با قوانین و آئین نامه دفاتر از تاریخ ۱۰/۸/۹۳ صورت پذیرد .( کارگروه : رضانژاد . علیخانی )
  3. مصوب گردید موضوع بررسی فرآیند کنترل نقشه از ابتدا و ثبت پلاک در دفتر مهندسی تا مرحله تعیین مهندسان ناظر و نهایی شدن پروژه ، در اسرع وقت بازبینی گردد . ( اعضاء کارگروه : دویده . علیخانی . بیدار . رضانژاد )
  4. مصوب گردید نرم افزاری جهت تهیه و چاپ فرمهای تعهد نظارت طراحی و در اختیار دفاتر مهندسی طراحی قرار گیرد .
  5. مصوب گردید دفاتر مهندسی ، جهت انجام امور طراحی ، فقط از ظرفیت مهندسان عضو دفتر خود استفاده نمایند .
  6. مصوب گردید جهت سهولت در پرداخت هزینه ها ، حق السهم سازمان و حق الزحمه های مربوط به موضوع نظارت ، درگاه خرید اینترنتی جهت حسابهای سازمان تهیه و برای استفاده اعضاء محترم ، راه اندازی گردد .
  7. مصوب گردید با توجه به درخواست تعدادی از اعضاء و مسئولین محترم دفاتر مهندسی ، ساعات فعالیت سامانه توزیع نظارت ، از ۱۲ الی ۱۴ به ۱۵ لغایت ۲۰ تغییر یابد ، تا اعضاء محترم بتوانند در ساعات اداری ، بهتر به انجام امور سازمانی و پیگیری موضوعات مالی خود بپردازند .
  8. مصوب گردید اعلام نتیجه توزیع نظارت هر روز ، در ساعت ۲۱ هر شب انجام گردد .
  9. مصوب گردید یک الگوی واحد و مرجع برای ثبت اطلاعات نقشه های دفاتر مهندسی طراحی تهیه و پس از نهایی شدن به دفاتر مهندسی برای استفاده ؛ اعلام نتیجه گردد .
  10. مصوب گردید ، پیرو انتقاد و ارائه نظر برخی از اعضاء محترم سازمان ، شیوه نامه ارجاع نظارت ویرایش پنجم مورد بازبینی قرار گیرد و پس از اصلاحات ، ویرایش ششم تهیه و در اختیار اعضاء محترم قرار گیرد .

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=7665

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.